AHD-İ ATİK


AHD-İ ATİK
Tevrat, Zebur ve Mezamir'in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Ahd-i Atik — is., öz., din b., Ar. ˁahd + ˁatīḳ Tevrat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahd -i atîk — [ ﻖﻴﺘﻋ ﺪﻬﻋ ] Tevrat, Zebur ve Mezâmir …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • atik — 1. sf., esk., Ar. ˁatīḳ Eski, eski zamanla ilgili Birleşik Sözler Ahd i Atik 2. sf., ği Çabuk davranan, çevik Birleşik Sözler atik tetik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahit — is., hdi, Ar. ˁahd 1) Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant Ahdim olsun, bu işi yapacağım. 2) Antlaşma 3) esk. Devir, zaman Birleşik Sözler ahitname ahdetmek Ahd i Atik Ahd i Cedit Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tevrat — is., öz., din b., Ar. tevrāt Hz. Musa ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd i Atik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Grammatik — (Teil der Sprachwissenschaft, der sich mit den sprachlichen Formen und ihrer Funktion beschäftigt; auch Bezeichnung für ein Lehrbuch der Sprachlehre): Das Wort (mhd. grammatic‹a›, ahd. gram‹m›atik) ist entlehnt aus lat. (ars) grammatica… …   Das Herkunftswörterbuch